பாரதியார் மகளிர் கலை அறிவியல் கல்லூரி

BHARATHIYAR

Arts & Science College for Women

Affiliated to Periyar University - NAAC 'A+' Grade - 2(f) & 12(B) UGC Act 1956
Deviyakurichi -636112, Thalaivasal (T.K), Salem. Ph:+91 94427 00889

Curriculam Feedback

SAMPLE FILLED FORM

STUDENTS

2021-22 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17
View Document View Document View Document View Document View Document View Document

TEACHERS

2021-22 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17
View Document View Document View Document View Document View Document View Document

ALUMNAE

2021-22 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17
View Document View Document View Document View Document View Document View Document

EMPLOYERS

2021-22 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17
View Document View Document View Document View Document View Document View Document

FEEDBACK ANALYSIS

2020-21 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17
View Document View Document View Document View Document View Document

ACTION TAKEN REPORT

2021-22 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17
View Document View Document View Document View Document View Document View Document