பாரதியார் மகளிர் கலை அறிவியல் கல்லூரி

BHARATHIYAR

Arts & Science College for Women

Affiliated to Periyar University - NAAC 'A+' Grade - 2(f) & 12(B) UGC Act 1956
Deviyakurichi -636112, Thalaivasal (T.K), Salem. Ph:+91 94427 00889

Committee Minutes

S.No Committee Minutes View
1. 2020 - 2021 View
2. 2019 - 2020 View
3. 2018 - 2019 View
4. 2017 - 2018 View
5. 2016 - 2017 View